UŽ LAISVĘ DĖKOJOME DRĄSIEMS SAKALAMS

Category: Renginiai

                     Gausus būrys pagėgiškių ir svečių rinkosi sausio 13-ąją prie paminklo, skirto partizanams-savanoriams. Plazdančių trispalvių ošime tylos minute buvo pagerbtas tragiškų įvykių aukų atminimas.

                      Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčia „pražydo“ didžiulėmis neužmirštuolėmis. Klebonas Kazys Žutautas aukojo Šv. Mišias už 14 didvyrių atminimą. Ypatingą prasmę įgauna patriotiškas gyventojų susitelkimas ir Atminties liudijimas – už tuos, kurie ant Laisvės Aukuro paaukojo dėl mūsų visų savo gyvenimus: svajones ir lūkesčius...

                           Pasibaigus Šv. Mišioms, šventoriuje skambėjo Bernardo Brazdžionio eilės, įrašytos aktorių Petro Venslovo ir Virginijos Kochanskytės. Žmonės neskubėjo namo, šnekučiavosi, vaišinosi karšta arbata.

                      Laisvės atminties kelią sausio 14 dieną užbaigėme tradicine - aštuntąja - neatlygintina kraujo donorystės akcija. Kraują dovanojo virš 40 pagėgiškių.

                      Už prasmingą bendrystę nuoširdžiai dėkojame Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčios klebonui Kaziui Žutautui, Neįgaliųjų draugijos nariams (pirmininkė Loreta Stašinskienė), Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų ir Plaškių pasienio užkardos pareigūnams, Natkiškių seniūnei Vilytai Sirtautienei;Vilkyškių seniūno pavaduotojai Evelinai Popendikytei-Stonienei; Pagėgių seniūnui Dainiui Maciukevičiui; Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos kolektyvui; Pagėgių Jaunųjų šaulių vadui Alvydui Mikašauskui, Pagėgių meno ir sporto mokyklos bendruomenei, Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčios choristams, Pagėgių Vydūno bibliotekos kolektyvui ir šauniajai krašto įvykių metraštininkei Astai Andrulienei.

... Dėkoju tau, Lietuva, už sausį, kai širdim dainavom visi...

                                                                      

       Kultūros centro informacija

 

FOTO ČIA >>